1. Właścicielem sklepu internetowego www.spiler.pl jest:

GeeSoft IT SOLUTIONS
Grzegorz Stawski
ul. Reymonta 21
28-300 Jędrzejów

NIP 656-18-90-626
REGON 292799821
Oferta

2. Sklep internetowy spiler.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie spiler.pl.

3. Ceny towarów prezentowanych w sklepie internetowym spiler.pl podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i są wiążące w momencie składania zamówienia. Sklep internetowy spiler.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

5. W przypadku wyprzedaży oraz sprzedaży promocyjnej, w której dostępna jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania w/w asortymentu zamawiający zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.

6. Użyte w sklepie internetowym spiler.pl nazwy produktów, marek oraz znaki graficzne są własnością producentów i prezentowane są w celach informacyjnych.

7. Opisy i zdjęcia produktów pochodzą od producentów lub zostały utworzone przez sklep internetowy spiler.pl i są prezentowane w celach informacyjnych.
Procedura składania i realizacji zamówień

8. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zawierającego dane niezbędne do realizacji zamówienia.

9. Dane niezbędne do poprawnej realizacji zamówienia, to oprócz wybranych towarów i ich ilości, także: – imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, dane kontaktowe i adresowe zamawiającego oraz wybranie sposobu transportu lub odbioru towaru i wybranie sposobu płatności.

10. W przypadku niepełnych lub błędnych danych Klient może zostać poproszony o ponowne przesłanie danych adresowych.

11. Otrzymanie przez sklep internetowy spiler.pl zamówienia złożonego przez Klienta będzie potwierdzane drogą mailową lub telefoniczną.

12. Zamówione towary zostaną dostarczone na adres podany przez Klienta w zamówieniu. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich).

13. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych w zależności od dostępności zamówionych towarów. W przypadku spodziewanego wydłużenia czasu realizacji lub braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

14. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

15. Sklep internetowy spiler.pl realizuje dostawy na terenie całego kraju (nie realizujemy wysyłki poza granice Polski). Koszty przesyłki i czas dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy oraz wartości zamówienia.


16. Klient ma do wyboru niżej wymienione formy płatności:
Forma płatności

Przedpłata na konto GeeSoft IT Solutions w mBanku:
17 1140 2004 0000 3202 3769 8750

Warunkiem przesłania towaru jest otrzymanie przelewu przez sklep internetowy spiler.pl.
Pobranie – czyli opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę. Opłata za tę formę płatności zostanie automatycznie doliczona do wartości zamówienia

Płatność kartą, e-przelewem za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
17. Klient może usunąć zamówienie lub wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu przesłania go do sklepu internetowego spiler.pl
Prawo odstąpienia od umowy / Zwroty

18. Prawo odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

19. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, pisząc na adres e-mail: biuro@spiler.pl. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej sklepu.

20. Zwracane towary muszą być kompletne i nie mogą nosić śladów użytkowania, towar należy odsyłać razem z otrzymanym dowodem sprzedaży oraz w oryginalnym opakowaniu. Przesyłkę należy nadać na adres Spiler.pl ul Reymonta 21 28-300 Jędrzejów

21. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

22. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
Gwarancja i Reklamacje

23. W przypadku wad jakościowych zakupionych towarów lub niezgodności towaru z umową reklamacje rozpatrywane są na warunkach ustalonych przez producenta reklamowanego towaru oraz zgodnie z przepisami:
– ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)
– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

24. Towar należy sprawdzić przy kurierze podczas odbierania przesyłki, jeżeli towar będzie uszkodzony należy spisać protokół szkody z kurierem, jeżeli towar będzie uszkodzony, a protokół nie zostanie spisany reklamacja nie będzie uwzględniana.

25. Przesyłka jest objęta ubezpieczeniem od zaistniałej szkody w czasie doręczenia.
Wyciąg z regulaminu firmy kurierskiej „W przypadku powstania szkody lub opóźnienia w Doręczeniu należy sporządzić protokół, który powinien być podpisany przez Zleceniodawcę lub Odbiorcę oraz przedstawiciela firmy kurierskiej dokonującej Doręczenia. Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie na formularzu Zleceniobiorcy i zawierać datę i godzinę jego sporządzenia, datę i godzinę Doręczenia oraz zawierać opis szkody i stanu Przesyłki oraz informacje o opakowaniu Przesyłki. Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie przy Doręczeniu lub w przypadku uszkodzeń niewidocznych w terminie 7 dni od dnia Doręczenia”

26. Opis procedury reklamacji: Wszystkie towary objęte są gwarancją producenta. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@spiler.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej
Ochrona danych osobowych

27. Sklep internetowy spiler.pl zapewnia ochronę danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

28. Sklep internetowy spiler.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych pozyskanych w wyniku prowadzonej działalności.

29. Dane osobowe wprowadzane podczas rejestracji w sklepie internetowym spiler.pl i składania zamówień są wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówień oraz do przesyłania informacji handlowych po wyrażeniu na to zgody przez Klienta.

30. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich modyfikacji lub usunięcia.

31. Administratorem danych osobowych jest GeeSoft Grzegorz Stawski, ul. Reymonta 21, 28-300 Jędrzejów
Pozostałe warunki

32. Sklep internetowy Spiler.pl zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia z uwagi na wyczerpanie się zapasu magazynu własnego na towar oraz braku dostępności u dostawcy, producenta jak również w przypadku gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich, wówczas kwota opłacona przez Klienta zostanie zwrócona na konto Klienta w terminie 3 dni roboczych.

33. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego spiler.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

35. Uwagi i korespondencję prosimy kierować na adres:

GeeSoft IT SOLUTIONS
ul. Reymonta 21
28-300 Jędrzejów
lub: biuro@spiler.pl